Instant Transformation

Instant Transformation kan ge dig en snabb transformation av dina besvär. Den har sin grund i kvantfysikens grundprinciper att medvetenhet har en avgörande betydelse för skapandet av vår verklighet. Utifrån denna kvantfysiska princip arbetar man under en session – som kan ha omedelbara effekter på mentala, emotionella och fysiska tillstånd.

Det finns inga garantier för att det alltid händer ”stora saker” men i de flesta fall blir det resultat. Det är alltid klienten som väljer förändringen och ”coachen” assisterar och guidar klienten igenom sessionen.

Instant Transformation innehåller en mängd unika verktyg som möjliggör snabba förändringar på många typer av tillstånd i våra kroppar och begränsningar i våra liv.

Vi är lärda att förändring måste ta tid – men det behöver den inte – hemligheten ligger i att vi bär på ”storys” om saker och ting i livet och som skapar övertygelser om varför t ex en smärta uppkommer. Våra ”storys” håller ofta denna smärta på plats.

Jag kombinerar Instant Transformation med Reiki Healing och avslutar behandlingen med att balansera dina chakran.

Vill du boka en behandling i Instant Transformation och/eller Reiki Healing? Kontakta Per!