Vill du arbeta hos oss?

Är du terapeut med arbetsområde holistisk hälsa som söker en plats att verka på?  Tvekar du att ta på dig en hel månadshyra i ett uppstartsskede?  Vi har varit där och en av orsakerna till att vi startade Hälsans Hus var att just hjälpa andra att komma igång i en del av Sverige som växer  i både antal invånare och i synen på holistisk hälsa.  Mariefred behöver en plats där man kan finna hjälp utanför den traditionella vården och hos oss kan du hyra in dig per dag eller kväll och hur många dagar i månaden bestämmer du själv. Vi erbjuder förutom trevliga kollegor även ett paket med hyra av lokal och en del marknadsföring.

Vi ser Hälsans Hus som en tillväxtplats för alla som arbetar här. Det ska vara en fruktbar och stödjande plats för individen, de olika verksamheterna och patienter att sträva efter växande hälsa, tydligare själslig närvaro och fysisk styrka. Här ska både våra egna verksamheter och Hälsans Hus som paraplyorganisation och plattform för kundkommunikation kunna blomstra och växa.  Vi har en gemensam kommunikationsplattform med broschyrer, visitkort och annat marknadsföringsmaterial som du som terapeut har tillgång till i din marknadsföring.  Vi finns förutom hemsidan även på Facebook och vi strävar efter att tillsammans delta på de olika events som ordnas i Mariefred och närområdet.  Vi växter tillsammans helt enkelt. Självklart innebär detta att vi alla ger och tar emot, vi ställer upp för varandra och ser varandra som kollegor, inte som konkurrenter.  Vi har nämligen den fina möjligheten att lära av varandra för att fördjupa vår kunskap om människan och oss själva, både i hälsa och i sjukdom.  Våra patienter kan alla dra fördel av denna typ av samverkan som dock självklart sker under full patientsekretess.

Hälsans Hus är allas vårt hem och vår arbetsplats. Här råder frihet under ansvar och öppen kommunikation. Vi värnar tillsammans om den och ger av oss själva för att den ska växa och förbli ett centrum dit man självklart vänder sig när det gäller alternativa och holistiska behandlingsformer.  Det betyder att vi alla agerar ambassadörer för både den egna, kollegornas och den gemensamma verksamheten.

Är du intresserad? Kontakta oss via formuläret på kontakt sidan.