Vägledande samtal med grund i psykosyntes

Vägledande samtal ur ett coachande perspektiv passar den som är nyfiken på sig själv och som har en önskan om utveckling och att känna sig mer tillfreds med sig själv och livet. Den som vill ta större ansvar för sig själv och sitt agerande istället för att styras av det som händer runtomkring och vad andra gör. Det kan också vara en specifik frågeställning i livet just nu som du vill få hjälp att utforska och ta nästa steg kring.

Vägledande samtal innebär att jag guidar och hjälper dig att hitta dina svar utifrån de frågeställningar du kommer med. Alla har vi våra svar inom oss men det kan vara svårt att komma åt dem i vardagen med alla intryck som ständigt finns runtom och i oss. Det är inte heller något vi får lära oss i skolan eller alltid pratar så mycket om.

Psykosyntes är en humanistisk psykologi som grundades i början 1900-talet av den italienska psykiatern Roberto Assagioli. Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande och den utgår från det friska i människor och den potential vi alla besitter.

För att komma i kontakt med och förändra beteenden och tankemönster räcker det inte att enbart prata och vara i vårt medvetna intellekt. En stor del av det vi gör styrs av det omedvetna och alla delar i oss människor påverkar varandra, kropp, känslor, tankar, själ och energier. Därför används olika tekniker under sessionerna utifrån den frågeställning vi arbetar med, till exempel samtal, visualisering, bild och rörelse.

Andra viktiga influenser för mig är Nonviolent Communication, anknytnings- och utvecklingsteori och insikten hur mycket vi påverkas av våra behov. När vi blir mer medvetna om oss själva och vad som omedvetet styr oss kan vi istället själva välja mer medvetet hur vi vill agera.

Vägledande samtal ur coachande perspektiv omfattar oftast 5-10 sessioner utifrån den målbild du sätter upp.

Övningsklient i samtalsterapi
I samtalsterapi arbetar vi i stort med samma tekniker som i coachande samtal, men det är ett djupare utforskande av det som kanske skaver eller tynger och vi kan gå tillbaka för att hitta orsaker i bland annat barndomen. Samtalsterapin är inte målstyrd på samma sätt och kan därför omfatta fler sessioner. Detta erbjuds övningsklienter i mån av utrymme.

Vill du boka ett vägledande samtal?
Kontakta Sanna