Sanna Kjellröier Nordin

Jag heter Sanna Kjellröier Nordin och jag är just nu i en omvälvande och spännande period för att börja leva mitt liv utifrån mitt syfte. Jag vill dela mina insikter och vara en inspiratör och guide för att hjälpa andra att få större kontakt med sig själva, sina förmågor och sin längtan. Att leva mer i medvetenhet och kärlek.

Jag arbetade i nästan 20 år i bankbranschen, bland annat med kundservice och produktutveckling. Min förmåga att se både detaljer och den övergripande bilden samt mitt sätt att hantera relationer ledde mig till många spännande uppgifter. Jag trivdes på många sätt med både uppgifter och olika kollegor men kände ändå på något sätt som att jag inte riktigt passade in och som att de andra när som helst skulle syna bluffen. Jag kände bland annat att jag borde stå på mig mer, vara mer målstyrd och extrovert och jag ifrågasatte ofta mig själv och det jag kände.

Jag intresserade mig mer och mer för personlig utveckling, beteenden och olika personlighetstyper. Det fick mig att få större förståelse för mig själv och mina kvalitéer och det ledde mig till att sommaren 2016 avsluta min anställning för att börja studera psykosyntes. Sedan dess har mina studier och mitt allmänna intresse för människan och alla våra dimensioner fördjupat min förståelse för vikten av medvetenhet, att känna sitt sanna jag och att arbeta med alla våra aspekter.

Jag har en diplomering som samtalscoach och vidareutbildar mig till samtalsterapeut samt par- och relationscoach inom psykosyntes. Jag utbildar mig också i olika healingtekniker för att kunna arbeta med klienter ur ett ännu bredare perspektiv.
Jag erbjuder vägledande samtal med grund i psykosyntes ur ett coachande perspektiv och i mån av utrymme kan jag även ta emot övningsklienter för samtalsterapi till reducerat pris under min utbildning 2019.
Varmt välkommen att utforska dig!

Vill du boka ett samtal, kontakta Sanna

Tel: 073-262 66 04
e-post: hej@sannajag.se

Läs mer om Vägledande samtal