Per Aronsson

Jag heter Per Aronsson och har ett långt arbetsliv bakom mej inom offentliga sektorn där jag under 35 år arbetat som chef. Jag har stor erfarenhet att leda med en medveten humanistisk grundsyn. Jag har alltid sökt det högre syftet med det jag och mina medarbetare gör för att våra medborgare ska få rätt och optimal service.

Under snart 20 år har intresset för alternativmedicin varit en central del av mitt liv och jag har succesivt vidareutbildat mej inom olika metoder. 2011 blev jag Healing Master Teacher och sedan 2017 är jag kvalitetscertifierad inom Instant Transformation för min förmåga att applicera kvantfysiska tekniker. Jag är också välutbildad inom Biomagnetism.

Jag utvecklar även min intuitiva och mediala förmåga hos medium Terry Evans och 2019 avlutar jag en utbildning till bergsledare vilket innebär att jag leder Bergsmeditation i grupp på Hälsans Hus.

Kontaktinformation för bokning

Telefon:  073-675 4976
E-post

Läs mer om instant transformation
Läs mer om Biomagnetism
Läs mer om Reiki
Läs mer om Bergsmeditation