Per Aronsson

Per Aronsson 2019-01-13T20:29:54+00:00

Per Aronsson

Jag heter Per Aronsson och har nyligen avslutat mitt yrkesliv. Har under 35 år jobbat som hög mellanchef inom offentliga sektorn och jag har stor erfarenhet att leda med en medveten humanistisk grundsyn. Jag har alltid sökt det högre syftet med det jag och mina medarbetare gör för att medborgarna ska få rätt och optimal service.

Under de senaste 15 åren har jag utvecklat mina mjuka sidor och 2011 blev jag Healing Master Teacher och sedan oktober 2017 är jag kvalitetscertifierad inom Instant Transformation för min skicklighet att applicera kvantfysiska tekniker. Jag utvecklar även min intuitiva och mediala förmåga hos mediet Terry Evans och har som mål att leda grupp meditationer som Bergsledare.

Efter flera års träning känner jag mig nu redo att ta steget ut och jobba professionellt.

Kontaktinformation för bokning

Telefon:  073-675 4976
E-post

Läs mer om instant transformation
Läs mer om Biomagnetism