Osteopati

Osteopati utgår från att människan är en enhet där struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra. Kroppen är fullt kapabel att självreglera, självläka och upprätthålla hälsa och vitalitet. Genom manuell behandling främjas kroppens självläkande förmåga då alla system behandlas och sammanlänkas: rörelseapparaten, cirkulationssystemet och nervsystemet. På så vis stärks människan i sin helheten.

Osteopatin strävar efter att starta och bistå en förändringsprocess som på sikt leder till att kroppen håller sig i balans och att individen därmed har bästa möjliga förutsättningar för hälsa och välmående. Genom mjuk manipulation av leder, muskler och ryggrad stödjer osteopaten kroppens optimala hållning, ett tillstånd då kroppen och människan hamnar i balans.

Osteopati kan behandla diskbråck, kronisk värk, magproblem, whiplash, rygg- och nackproblem, astma och mer generella symptom som stress, huvud- och ledvärk samt hållningsproblem vid stillasittande arbete. Många uppsöker osteopaten för att synka kroppens system i förebyggande syfte, som att lämna in bilen på service då och då.

Vill du boka en osteopatibehandling? Kontakta Daniel!