Homeopati

Homeopati är en vetenskaplig behandlingsmetod som syftar till att hjälpa kroppen till självläkning. Den behandlar HELA människan på alla plan.

År 1796 upptäckte en tysk läkare, Samuel Hahnemann, en ny och annorlunda läkemetod som han kallade homeopati (grek. “liknande lidande”). Han upptäckte liksom Hippokrates, 2000 år tidigare, att det fanns tvà sätt att bota sjukdom; genom “motsats” och genom “liknande”. Dessa båda läkeprinciper förklaras enklast genom t.ex. ett fall av sömnlöshet. Inom konventionell medicin (motsats principen) ges en medicin som ger en “konstgjord” sömn. Detta leder ofta till användande av läkemedel som både kan orsaka biverkningar och bli vanebildande.

Enligt den homeopatiska metoden (liknande-principen) ger man i stället individen en mycket svag dos av en substans som i sig kan förorsaka sömnlöshet, t.ex. kaffe men som genom utspädning och en speciell beredning i stället verkar avslappnande och hjälper individen att sova.

Homeopatiska läkemedel ger inga farliga biverkningar och man kan inte bli beroende av dem. Behandling med homeopatiska läkemedel stimulerar kroppens egen förmåga att bekämpa sjukdomar och stärker immunförsvaret. En homeopat ordinerar ett homeopatiskt läkemedel som är individuellt utvalt utifrån individens fysiska, mentala och känslomässiga symtom.

Vem kan bli hjälpt av homeopati?

Homeopati verkar lika bra på människor som på djur. Såväl akuta som kroniska besvär samt både fysiska och psykiska problem kan behandlas. Homeopati används i de flesta länder runt om i världen och förordas av Världshälsoorganisationen WHO. Många kända personer använder och har använt sig av homeopati. Några av dessa är den engelska kungafamiljen, Mahatma Gandhi, Moder Teresa, Mark Twain, Tina Turner, John D. Rockefeller och Paul McCartney.

I bl.a Storbritannien och Frankrike remitterar många allmänläkare sina patienter vidare till homeopater. Där är homeopati även en populär specialisering for läkare. Det finns homeopatiska sjukhus över hela världen, t.ex i England, Ryssland och Indien. Det finns många forskningsstudier som visar att homeopati är effektivt.

Mer information finns på hemsidan www.worldhomeopathy.org och www.hri-research.org

10 goda skäl att använda Homeopati

1. Inga farliga biverkningar
Genom utspädning och en speciell process, potensering, ger medlet information till kroppen, för läkning.

2. Milt
Homeopati stimulerar kroppens egen läkande förmåga. Trots extremt låga doser blir resultatet kraftfullt och djupverkande.

3. Enkelt att ta
Homeopatiska läkemedel finns i tabletter, globuli, piller samt i flytande form.

4. Kostnadseffektivt
Homeopatiska läkemedel har mycket låga priser jämfört med konventionell medicin. Genom att homeopati verkar stärkande på immunförsvaret blir man dessutom mindre benägen att bli sjuk.

5. Inte testade på djur
Människor reagerar annorlunda på mediciner an vad djur gör. Alla homeopatiska medel är testade på friska människor.

6. Stärker individen
Homeopatiska läkemedel stärker kroppens immun system och förbättrar därigenom motståndskraften så att man lättare står emot förekommande sjukdomar och infektioner.

7. Involverar individen
Homeopatisk behandling är baserad på samtal där den sökande ingående får berätta om sina besvär, sin sjukdomshistoria och sitt hälsotillstånd i övrigt.

8. Helhetsbehandling
Homeopaten tar hänsyn till hela personen. Ibland kan det räcka med ett läkemedel för individens alla besvär.

Är du intresserad av homeopati? Kontakta Annika