Daniel Pokorny

Jag heter Daniel Pokorny och mitt intresse för människan och hur vår kropp fungerar väcktes redan som elitsimmare när jag tränade och tävlade för Stockholm Polisens Idrottsförening.

Jag bestämde mig sedan att utbilda mig till både Massageterapeut och Idrottspedagog men samtidigt sökte jag en terapiform som behandlar hela människan och inte enbart fokuserar på symtomlindring eller bara det fysiska. Jag ville hitta en behandlingsmodell där individen står i fokus och där både fysiska, mentala och emotionella faktorer tas i beaktning.

I mina ögon uppfyllde osteopatin mina “krav” och under mina 5 års studier och arbete som osteopat har jag aldrig ångrat mitt beslut.

Kontaktinformation för bokning

Telefon: 073-621 3653
E-post / Hemsida 

Läs mer om osteopati