Bergsmeditation

Bergsmeditation är en meditationsteknik som Terry Evans arbetat fram. Det ger oss möjlighet att skapa en länk mellan vårt logiska tänkande och vår känslomässiga resurs. Varje gång som bergsmeditation utövas kommer vi ett steg närmare oss själva och får därmed ökad förmåga att använda oss av den naturliga intelligens som finns bakom den mask vi uppvisar för omvärlden. Bergsmeditationen bedrivs i grupp där jag veckovis leder 7-8 medverkande vid minst 7 tillfällen. Varje meditationstillfälle är cirka 2 timmar långt.

Är du intresserad av bergsmeditation? Kontakta Per