Snart vänder det!

Dessa är ord som är inbakade i min varelse sen barnsben. Längtan efter ljuset har fyllt min kära mamma och nedräkningen  tog ibland fysisk form i en kalender där dagar kryssades. Att ha en aversion mot mörket är inte lätt på dessa breddgrader! Vintersolståndet närmar sig alltså och skiftet mot mera ljus kan upplevas fysiskt i kroppen för dem som är extra känsliga för energiflöden i naturen. Mycket mörker påverkar också våra kroppar på fler sätt än vi anar, så mycket att det förtjänar en egen liten skrift. Kanske i januari?

Dagens tema är just skiften som så fint visas i det som i folkmun kallas “yinyangsymbolen” eller Taiji. Taiji är en mycket gammal term som beskriver ett stadium av total potential och suprem helhet. Det förenade flödet är också det som styr daoismen där inget existerar separat från helheten. Vi föds ur oändligheten in i den polaritet som är yin/yang. Vi föds i yin och genom livet övergår vi till mer yang och återgår till yin under ålderdomen för att lämna jorden som den lättaste, mest eteriska yang för att återförenas med oändligheten. 

Det ringer ju inte riktigt med vad man hör i de lite ytliga beskrivningarna av motsatser och kontraster gällande yin/yang paret, eller hur? De vita och svarta partierna symboliserar alltså två differentierade krafter som föds ur helheten och skapar det vi kallar det fysiska Universum t.ex. fast och flytande, sol och skugga, liv och död, dag och natt eller expansion och inversion. Det svarta fältet är Yin eller den feminina samlande, kylande och  formbildande kraften. Det vita är Yang, det maskulina värmande, rörliga och expansiva kraften. Samspelet och rörelsen mellan dessa två krafter är vad som styr den konstanta förändring som finns både i makrokosmos, Universum och i mikrokosmos, oss själva.

Ofta pratar man om balans mellan de två krafterna vilket ger bilden av en slags vågskål där sidorna alltid ska väga lika mycket och alltid ta lika mycket plats. Men Universums energi söker alltid rörelse och vi kan snarare säga att det är när yin och yang är i konstant rörelse som vi upplever det som kallas optimal hälsa. Vi är fria i vårt flöde och rör oss med naturens cykler. 

Så låt oss titta närmare på de två partierna, det svarta och det vita, ljuset och mörkret. Yang som representerar ljuset och yin som representerar mörkret. Det är lätt att förstå varför dessa krafter ofta beskrivs som just polariteter, kontraster och ibland som statiska motsatser. Men egentligen har vi då bara skapat på ytan.  

Låt oss så närmare titta på den energi som finns i de två polariteterna. Yin betyder  skuggsidan av en kulle men symboliserar också de kvalitéer som följer med t.ex. svalka, mörker och natt. Yang å andra sidan betyder den soliga sidan av en kulle men även t ex värme, ljus och dag.

Yin   Yang
Kyla   Värme
Stillhet   Rörelse
Mörker   Ljus
Långsam   Snabb
Hållande   Frisättande
Sammandragande   Expansiv
Vila   Vakenhet
Nedåt   Uppåt
Potential   Uttryck
Kyla   Värme
Planering   Genomförande
Strategi   Taktik

 

Men vad som saknas i den typen av beskrivningar är just vad vi talade om alldeles nyss – rörelsen mellan dem. Om vi istället går tillbaka till naturens cykler så ser vi att natt alltid blir dag, att solen går upp och ned, att det blir ljust och mörkt i en cirkel som (hittills) aldrig slutar.  Man kan förenklat säga att rörelse är det enda konstanta. En annan diskussion är att rörelsen kanske inte alltid sker i optimal tid, plats och typ av uttryck, pga av många orsaker. Här finner vi grunderna till ohälsa på både de fysiska, emotionella och själsliga planen.

Vad ser vi mer i bilden av symbolen? Jo, att partierna växer och krymper.  Vad betyder det? Här kan vi titta på en annan av naturens cykler: Årstiderna. Om vi säger att vit är ljus och värme kan vi enkelt se vilken årstid som bäst representeras, eller hur? Sommaren så klart! När vi däremot har som mest mörker och kyla, har vi istället vinter.  I symbolen finner vi dessa kontrasterande årstider i den lodräta linjen i mitten av cirkeln, maximalt ljus eller maximalt mörker. 

Mellan dessa har vi så två perioder, vår och höst, då värmen och ljuset ökar respektive minskar.  I Taijisymbolen ser vi det i hur partierna växer mot sitt maximala uttryck innan den motsatta kraften långsamt växer ikapp och tar över.  Vi kan se den period när dag och natt är lika långa – vår- och höstdagjämning, i symbolens “ekvator” – i detta läge är de två partierna lika stora.

Låt oss så se de två prickarna. Hur kan dess förklaras? Jo, återigen med hjälp av årstiderna.  Vid sommarsolståndet är dagen som längst och natten som kortast. Här i Norden har vi verkligen maximalt med ljus med bara en slags skymning till natt. En liten mörk cirkel i det stora vita. Sex månader senare har vi istället midvintersolståndet när natten är som längs och dagen som kortast, lite ljus i det mörka. På våra breddgrader betyder det bara några få korta timmar i dagsljus. Men vid båda dessa tider på året händer något: det vänder och går mot mer ljus eller mer mörker. Potentialen till mörker finns således alltid i ljuset och tvärtom, en växling som visar just den konstanta förändring som taijisymbolen vill visa och som ibland pågår utanför vår uppfattningsförmåga.

Just nu befinner vi oss alltså i botten av cirkeln, i det djupaste yin, Vattenelementet, där fröet i marken förbereder sig för vårens totala expansion. Hur ska vi då leva för att bästa bibehålla och bygga vår energi så här års? Om vi tittar under Yin i tabellen ovan finner vi ordet som vila, återhämtning, stillhet och näring. Utan viloperioden finns det inte kraft för tillväxt utan att det kostar oss. Det kan vi se nu i alla blomsterbutikernas hårt uppdrivna tulpaner – maximal tillväxt under den naturliga viloperioden förkortar livslängden. Likadant är det i kroppen, om vi spenderar mycket kraft under viloperioden tar vi från vår framtida potential och vi kommer på något sätt att behöva balansera upp det. Ibland gör kroppen det åt oss i form av sjukdom. Den säger helt enkelt NOG, nu ska vi återhämta oss, reparera och bygga. Hur många av oss blir ofta sjuka när den efterlängtade semestern kommer? 

Som tur var har vi en högtid mitt i mörkret som just ger oss tillfälle att göra allt vi behöver:  ge oss själva näring genom vila, bra mat och värme. Den vita pricken i Taiji symboliserar också Eldelementet som nu är som svagast. Ett ypperligt sätt att ge vårt Eldelement näring att börja sin tillväxt mot sommarens aktiviteter är just stillsamt och kärleksfullt umgänge med nära och kära och maximal empati för våra medmänniskor.  Näring på det emotionella och själsliga planet är lika viktigt som ljusen vi tänder i våra hem.  Låtom oss släppa julstressen och minnas vad som egentligen är viktigt – närheten till våra nära och kära och möjligheten att hjälpa demomkring oss. 

Vi på Hälsans Hus önskar därför alla en riktigt lugn, närande, varm och kärleksfull jul som även inkluderar omtanke för vår större jordliga familj, alla de olika varelser som lever på planeten med oss. På så vis ger vi det nya året en ypperlig chans att innehålla utveckling och expansion både på i mikro- och makroperspektivet! 

GOD JUL och GOTT NYTT 2020!