Meridianklockan -ett verktyg till större förståelse för oss själva.

Inom den kinesiska läkekonsten talar man om en meridianklocka. En klocka som i stort beskriver relationerna mellan meridianerna (eller energikanalerna) och tiden på dygnet. Varje organ i kroppen har en meridian knuten till sig, en slags kanal där just det organets energi kommunicerar. Organen har i den österländska traditionen en lite annan betydelse än hos oss i väst men det tar vi i ett annat inlägg. Men i korthet kan vi tillägga att ett organ är kopplat till ett annat organ och bildar då ett element, t ex Jord, Eld, Vatten, Metall och Trä. Men dessa är även kopplade till en känsla, en årstid, en färg, en tid på dygnet, en smak och ett sinnesorgan. Därför får Meridianklockan betydelse för diagnos inom kinesisk medicin då de symptom som uppkommer under vissa tidpunkter, kanske till och med regelbundet, direkt kan knytas till ett organ.

I Meridianklockan delas alltså dygnets 24 timmar in i 2h perioder under vilka de olika meridianernas energi fluktuerar och är olika starka. Varje organ har en period när de är som starkast och självklart en motsatt period där svagheter eventuellt kan visa sig. Man kan därför med hjälp av meridianklockan förstå symptom som uppstår under vissa klockslag, kanske med regelbundenhet. Exempelvis kanske man vaknar varje morgon vid 03.00 och är oförmögen att somna om förrän efter 7. Då kan man se att Metallelementet eller Lung- och Tjocktarmsmeridianerna visar en obalans. Kanske man omöjligt kan somna på kvällen om man inte kommer i säng innan 23.00. Enligt klockan kan vi då läsa att detta är Leverns tid, ett organ som bär vår förmåga att drömma, visionära och vara kreativa. Eller kanske blir man rejält trött och dåsig under sen eftermiddag då Njur- och Blåsmeridianen har sin starka period. Om man har svårt att äta frukost, dålig matlust och allmänt trött på morgonen mellan 7 och 9 kan betyda att Magsäcksmeridianen befinner sig i obalans.

Så när du besöker en akupunktör eller en shiatsuterapeut kommer du troligtvis att få frågor du kanske finner lite underliga. Vi kommer be dig att fundera över aspekter och samband i ditt liv som du kanske är ovan att göra. Men med insikt om meridianklockans och de 5 elementens betydelse kanske du kan börja förstå varför du får frågor om vilken färg du trivs bäst med, hur du mår vid olika tider på dygnet eller året, vilka känslor du mest drabbas av, och vilka sinnesorgan som är starka resp svaga hos dig. Även frågor om vilken typ av klimat eller väderlek du mår bäst eller sämst kan ge ledtrådar till hur balansen mellan dina meridianer ser ut.  Att börja studera hur dygnets cykel ser ut och känns just för dig är en början att hjälpa dig själv att leva mer i harmoni med naturen vilket är ett viktigt mål för optimal hälsa inom kinesisk medicin.

P.S.Vill du lära dig mer om meridianer enligt kinesisk medicin är du välkommen på vårt nästa Öppet Hus den 19/4. Klicka på länken för att läsa mer.

Ett exempel på en Meridianklocka med information om årstider, sinnesorgan och känslor som är knutna till varje meridianpar.