Vattenelementet – Vinterns kraft

 De organ som hör till Vattenelementet är Njure och Urinblåsa och står för vår djupaste kraft, skelett, märg, reproduktionsorgan, våra öron och vårt stilla lyssnande eller hörsel. Ryggradens och skelettets flexibilitet och styrka samt vår hjärnas kapacitet är uttryck för Vattenenergin i oss. Men det går djupare än så, till vårt ursprung, vår DNA och essens, det vi fått med oss från tidigare generationer. Denna ursprungsenergi kallas Jing i kinesiskt medicin och utgör våra samlade resurser på cellnivå. Vi förbrukar Jing genom livet och märker när den minskar med åldern; ökad stelhet i knän, höfter och rygg, svagare sexualdrift och hörsel och grånande hår. Men Jing förbrukas också när vi stressar, inte får tillräcklig vila, under graviditet och förlossning och andra kraftkrävande upplevelser. Det kostar också energi att gå emot vattnets riktning, det vet alla som försökt vada genom strömt vatten. Precis det gör vi när vi utnyttjar bl a elektricitet för att kunna vara uppe och aktiva längre på kvällarna eller arbetar som intensivast på vintern för att kunna vara lediga på sommaren.

Vattenelementet är mest aktivt mellan klockan 15 och 19, en tid på dygnet som många av oss kan känna behov av att fylla på energin med exempelvis fika. Vi upplever en dip i Vattenenergin och kompenserar med socker istället för exempelvis vila och återhämtning.

Vattenelementet har sin starkaste period under Vintern, i kyla och mörker då energin går inåt, fröet växer till i stillhet under jorden och då trädens och växternas energi finns i rötterna. Vi går in i vår djupaste näring, vår essens, kultiverar, förfinar, förnyar och hushåller med vår kraft för att vara redo när våren kommer. Vi lägger oss tidigare, uppskattar eldens värme i spisen och tänder ljus för att lysa upp mörkret. Utanför är marken täckt av ett vitt isolerande täcke som gömmer stenarnas konturer och staketet till grannen syns inte längre. Allt känns som en enda massa, en enhet, ett djupt varande, ett fysiskt uttryck på den djupa kraft som är vår essens och potential.

Vi föds ur det mörkblå vattnet, hela livets ursprung och vårt skelett förtvinar och upplöses efter döden när vår energi tar en annan form och flödar vidare precis som vattnets eviga rörelse. Denna eviga rörelse kan liknas vid vår överlevnadsförmåga, trots hinder vi möter så finner vi vägar att komma vidare, vi regenererar oss själva.

Vattnets kraft är just uthållighet; efter år av vågsvall slipas den hårda kantiga stenen till en mjuk yta, bäcken rinner nedåt, samlas i strömmen som lossar fördämningar och skapar en ny bredare fåra att rinna i. Vattnet i naturen kan inte stoppas utan rör sig alltid nedåt och mot havet. Det anpassar sig genom att fylla ut varje tomrum den hamnar i och alltid hitta den minst ansträngande vägen framåt. När vår anpassningsförmåga, vårt Vattenelement, tryter blir vi rigida i vårt tänkande och stela i ryggraden.

Vattenelementets känsla är rädsla. Vi upplever rädsla t ex när vi inte tror att vi har tillräckligt med kraft att möta det vi står inför, när vi inte tror att vi kommer kunna genomföra våra planer eller när vi upplever ett stort motstånd från omvärlden. Med rikliga resurser i vårt Vattenelement i fin balans har vi mod att stå upp och viljestyrka att gå dit vi vill, eftertanke och visdom att navigera utmaningarna vi möter och uthållighet att gå hela vägen. Vi känner tillit till Livet och till oss själva på ett helt självklart och naturligt sätt när vi går med Vattnet i ryggen.