HalsansHus i Mariefred
Hem2020-07-22T21:42:45+02:00

Välkommen till Hälsans Hus i Mariefred!

– ett centrum för den holistiska synen på människan och hälsa

Hälsans Hus är en plats där du kan finna olika vägar mot bättre hälsa, tydligare själslig närvaro och mer hållbar fysik. Vi som arbetar här ser människan holistiskt, dvs för oss är det självklart att kropp, sinne, känslor och själ alla samverkar för att bilda de personer vi är. När vi bemöter dig gör vi det ur detta perspektiv. Vi ser inte bara en ond axel utan vi söker aktivt efter grundorsaken och samtidigt gör vi vårt bästa att hjälpa dig att själv upptäcka sambanden kring hälsa och sjukdom. Detta gör vi för att i största mån ge dig full makt över din hälsa i din egen takt. Vi är inte “doktorn som vet bäst”, vi vet att du vet bäst vad som händer i din kropp, sinne och själ.

De verktyg vi använder hjälper dig inte bara i stunden utan också på längre sikt genom att gradvis sätta dig allt djupare i kontakt med din kropps egna signaler. Ibland är vi otränade och behöver öva på att lyssna inåt men alla former av terapi/behandling passar inte alla. Därför erbjuder vi olika valmöjligheter. Under fliken Behandlingsformer kan du läsa mer om vad vi har att erbjuda och där finner du också en knapp för att få kontakt uppgifter till de olika terapeuterna.

Ibland arrangerar vi även kurser med externa lärare i ämnen vi finner intressanta att dela i syftet att hjälpa våra kunder att förstå sig själva bättre. Du är varmt välkommen att delta och du finner mer information om vad vi arrangerar på vår Facebooksida.

Behandlingsformer

Nedan kan du scrolla horisontellt för att se alla våra behandlingsformer.

Blogg